ქართული Russian
» » FOREIGN EMBASSIES IN GEORGIA

  FOREIGN EMBASSIES IN GEORGIA  FOREIGN EMBASSIES IN

  GEORGIA


  EMBASSIES IN TBILISI


  Embassy of Armenia

  Address: 4 Tetelashvili Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 95 17 23
  Fax: (+995 32) 2 96 42 87
  E-mail: armemb@caucasus.net
  Web-site: www.armenianembassy.ge

  Consulate of Austria
  Address: 11, Krtsanisi Str.,Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 75 30 01/02
  Fax: (+995 32) 2 25 36 82/83; 2 25 36 84
  E-mail: Tbilisi@sdc.net
  Tif.vertretung@eda.admin.ch

  Embassy of Azerbaijan
  Address: Kipshidze Str., Bloc 2, Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 25 26 39
  Fax: (+995 32) 2 25 00 14
  E-mail: azembassy@internet.ge

  Belgian Consulate
  Address: Sheraton Metekhi Palace 20Telavi Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 27 62 00
  Fax: (+995 32) 2 27 62 32
  E-mail: tbi@minbuza.nl

  Embassy of Bulgaria
  Address: 30Gorgasali Str., 0115 Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 91 01 94
  Fax: (+995 32) 2 91 02 70
  E-mail: bgembassy.georgia@gol.ge

  Embassy of China
  Address: 52 Barnovi Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 25 21 75, 2 25 21 75
  Fax: (+995 32) 2 25 22 83
  E-mail: zhangling@access.sanet.ge

  Embassy of Czech Republic
  Address: 37 Tchavchavadze Ave., Block 6. 0179 Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 91 67 40, 2 91 67 41
  Fax: (+995 32) 2 91 67 44
  E-mail: czechembassy@gol.ge
  Tbilisi@embassy.mzv.cz

  Consulate of Denmark Kingdom
  Address: 5 Shevchenko Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 92 11 02/03
  Fax: (+995 32) 2 92 33 81
  E-mail: esben.emborg@nestle.ge

  Consulate of Finland
  Address: Sheraton Metekhi palace, 20 Telavi Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 44 73 00, 2 91 03 32, 2 91 12 63, 2 91 14 58, 2 91 16 51
  Fax: (+995 32) 2 91 15 21
  E-mail: L@tifi.diplo.de
  Deut.bot.tbilissi@access.sanet.ge

  Embassy of France
  Address: 49 Krtsanisi Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 72 14 90
  Fax: (+995 32) 2 72 13 55
  E-mail: ambafrance@access.sanet.ge

  Embassy of Germany Consulate
  Address: 20 Telavi Str.,Tbilisi, Georgia Address. 166 Agmashenebeli Ave.,Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 44 73 00, 2 91 03 32, 2 91 12 63 Tel.: (+995 32) 2 43 53 99 (09:00 -13:00)
  Fax: (+995 32) 2 91 15 21 Fax: (+995 32) 2 91 15 21
  E-mail: L@tifi.diplo.de
  Deut.bot.tbilissi@access.sanet.ge
  Website: www.tiflis.diplo.de

  Embassy of Great Britain and Northern Ireland
  Address: 4 Freedom Square, Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 27 47 47, 2 27 47 75
  Fax: (+995 32) 2 27 47 92
  E-mail: british.embassy.tbilisi@fco.gov.uk
  Website: www.ukingeorgia.fco.gov.uk
  www.fco.gov.uk
  www.britishembassy.gov.uk

  Embassy of Estonia
  Address: 4 Likhauri Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 236 51 22
  Fax: (+995 32) 236 51 28, 236 51 38
  E-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee
  Website: www.tbilisi.vm.ee

  Embassy of Greece
  Address: 40 RazmadzeStr., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 291 49 70-4
  Fax: (+995 32) 291 49 80
  E-mail: grembgeo@access.sanet.ge

  Embassy/Consulate of Hungary
  Address: 16 Akhmeta Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 224 48 58
  Fax: (+995 32) 238 14 06
  E-mail: embassy.georgia@mfa.gov.lv

  Embassy of Iran
  Address: 80 Tchavtchavadze. Ave.,Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 291 36 56, 291 36 58
  Fax: (+995 32) 291 36 28
  E-mail: iranemb@geo.net.ge

  Embassy of Israel
  Address: 151Agmashenebeli Ave., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 255 65 00
  Fax: (+995 32) 255 65 33
  E-mail: press@tbilisi.mfa.gov.il
  Website: Tbilisi.mfa.gov.il

  Embassy of Italy
  Address: 3a Chitadze Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 299 64 18, 292 14 62
  Fax: (+995 32) 299 64 15
  E-mail: ambita.tbilisi@access.sanet.ge
  Embassy.tbilisi@esteri.it

  Embassy of Latvia
  Address: 16 AkhmetaStr., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 224 48 58
  Fax: (+995 32) 238 14 06
  E-mail: consulate.georgia@mfa.gov.lv, embassy.georgia@mfa.gov.lv
  Website: www.am.gov.lv/georgia

  Embassy of Lithuania
  Address: 25 T. Abuladze Str., 0162, Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 291 29 33
  Fax: (+995 32) 222 17 93
  Email: amb.ge@urm.lt
  Website: http.ge.mfa.lt

  Embassy of Poland
  Address: 19 Zubalashvili Brothers Str., 0108, Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 292 03 98
  Fax: (+995 32) 292 03 97
  Email: tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  Tel.: (+995 32) 293 62 36 (Consulate)
  Fax: (+995 32) 293 62 31 (Consulate)
  Website: www.msz.gov.pl

  Embassy of Romania
  Address: 7 Kushitashvili Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 225 00 98, 238 53 10
  Fax: (+995 32) 238 52 10
  Email: ambasada@caucasus.net
  Website: www.mae.ro

  Consulate of Russia
  Address: 51 Tchavtchavadze Ave., 0162 Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 291 24 06, 291 26 45, 291 26 75
  Fax: (+995 32) 291 27 38
  Email: russianconsulate@caucasus.net
  Website: www.georgia.mis.ru
  www.mid.ru

  Consulate of Sammarinese
  Address: 3a Chitadze Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 299 64 18, 292 14 62, 292 18 54
  Fax: (+995 32) 299 64 15
  E-mail: Embassy.tbilisi@esteri.it
  Website: www.ambtbilisi.esteri.it/Ambasciata_Tbilisi/
  www.esteri.sm/on-line/Home.html


  Embassy of the Netherlands Consulate
  Address: 20 Telavi Str., Tbilisi, GeorgiaAddress: 20 Telavi Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 227 62 00, 227 62 22 Tel.: (+995 32) 277 45 04
  Fax: (+995 32) 227 62 32 Fax: (+995 32) 277 45 24
  E-mail: tbi-ca@minbuza.nl E-mail: tbi-ca@minbuza.nl
  Website: www.dutchembassy.ge

  Embassy of Slovenia
  Address: 19 Zubalashvili Brothers Str., 0108, Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 292 03 98
  Fax: (+995 32) 292 03 97
  Email: tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  Tel.: (+995 32) 293 62 36 (Consulate)
  Fax: (+995 32) 293 62 31 (Consulate)
  Website: www.msz.gov.pl

  Consulate of Spain
  Address: 20 Telavi Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 91 03 32, 2 91 12 63
  2 91 14 58, 2 91 16 51 (Consulate)
  Fax: (+995 32) 2 91 15 21
  E-mail: L@tifi.diplo.de
  Deut.bot.tbilisi@access.sanet.ge
  Website: www.dutchembassy.ge

  Consulate of Sweden
  Address: 16 Akhmeteli Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 24 48 58
  Fax: (+995 32) 2 38 14 06
  Email: embassy.georgia@mfa.gov.lv
  Website: www.sweden.gov.se/sb/d/2059

  Embassy of Switzerland
  Address: 11 Krtsanisi Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 75 30 01/02
  Fax: (+995 32) 2 75 30 06
  2 25 36 82/83, 2 25 36 84
  Email: tbilisi@sdc.net, tif.vertretung@eda.admin.ch
  Website: eda.admin.ch/eda/de/home.html

  Embassy of Turkey/Consulate
  Address: 35 Tchavtchavadze Ave., Tbilisi, Georgia Address: 8 Abashidze Str., Batumi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 25 20 72/73/74/76 Tel.: 8 8822274790
  2 25 20 78 (Consulate) Email: tiflisbe@dsl.ge
  Fax: (+995 32) 2 22 06 66
  Email: tiflisbe@dsl.ge
  Website: www.mfa.gov.tr/default.en.mfa

  Embassy of Ukraine
  Address: 75 Oniashvili Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 31 11 61, 2 31 12 02
  Fax: (+995 32) 2 31 11 81
  Email: ukrine.pu@caucasus.net
  embge@mfa.gov.ua
  Website: www.uaembassy.ge
  www.mfa.gov.ua/georgia

  The USA Embassy
  Address: 11 Balanchicadze Str., Digomi District,Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 27 70 00, 2 53 23 34
  Fax: (+995 32) 2 53 23 22
  Email: consulate-tbilisi@state.gov.ge
  Website: www.state.gov
  http://georgia.usembassy.gov

  Embassy of Vatican
  Address: 3a Chitadze Str., Tbilisi, Georgia
  Tel.: (+995 32) 2 99 64 18, 2 92 14 62
  Fax: (+995 32) 2 99 64 15
  E-mail: embassy.tbilisi@esteri.it
  nuntius@vatican.ge
  Website: www.vatican.va/roman_curia/secreariat_state/index.htm  FOREIGN EMBASSIES IN GEORGIA


  Other details available upon request: travelpoint.ge@gmail.com
  T 00995 32 2 308 157, M 00 995 599 499
  Yours faithfully, Travel Point

  .....................
 • VISA INFORMATION FOR FOREIGN CITIZENS
 • A WHOLE CONTINENT IN A SMALL COUNTRY
 • ABOUT US
 • Contact Us
 • Осуществление технической поддержки скрипта
Practical information for travelers!
30 hours a week

00 995 32 2 308 157
00 995 599 499 051
travelpoint.ge@gmail.com info@travelpoint.ge

facebook
[not-aviable=main]

FOREIGN EMBASSIES IN GEORGIAFOREIGN EMBASSIES IN

GEORGIA


EMBASSIES IN TBILISI


Embassy of Armenia

Address: 4 Tetelashvili Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 95 17 23
Fax: (+995 32) 2 96 42 87
E-mail: armemb@caucasus.net
Web-site: www.armenianembassy.ge

Consulate of Austria
Address: 11, Krtsanisi Str.,Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 75 30 01/02
Fax: (+995 32) 2 25 36 82/83; 2 25 36 84
E-mail: Tbilisi@sdc.net
Tif.vertretung@eda.admin.ch

Embassy of Azerbaijan
Address: Kipshidze Str., Bloc 2, Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 25 26 39
Fax: (+995 32) 2 25 00 14
E-mail: azembassy@internet.ge

Belgian Consulate
Address: Sheraton Metekhi Palace 20Telavi Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 27 62 00
Fax: (+995 32) 2 27 62 32
E-mail: tbi@minbuza.nl

Embassy of Bulgaria
Address: 30Gorgasali Str., 0115 Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 91 01 94
Fax: (+995 32) 2 91 02 70
E-mail: bgembassy.georgia@gol.ge

Embassy of China
Address: 52 Barnovi Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 25 21 75, 2 25 21 75
Fax: (+995 32) 2 25 22 83
E-mail: zhangling@access.sanet.ge

Embassy of Czech Republic
Address: 37 Tchavchavadze Ave., Block 6. 0179 Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 91 67 40, 2 91 67 41
Fax: (+995 32) 2 91 67 44
E-mail: czechembassy@gol.ge
Tbilisi@embassy.mzv.cz

Consulate of Denmark Kingdom
Address: 5 Shevchenko Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 92 11 02/03
Fax: (+995 32) 2 92 33 81
E-mail: esben.emborg@nestle.ge

Consulate of Finland
Address: Sheraton Metekhi palace, 20 Telavi Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 44 73 00, 2 91 03 32, 2 91 12 63, 2 91 14 58, 2 91 16 51
Fax: (+995 32) 2 91 15 21
E-mail: L@tifi.diplo.de
Deut.bot.tbilissi@access.sanet.ge

Embassy of France
Address: 49 Krtsanisi Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 72 14 90
Fax: (+995 32) 2 72 13 55
E-mail: ambafrance@access.sanet.ge

Embassy of Germany Consulate
Address: 20 Telavi Str.,Tbilisi, Georgia Address. 166 Agmashenebeli Ave.,Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 44 73 00, 2 91 03 32, 2 91 12 63 Tel.: (+995 32) 2 43 53 99 (09:00 -13:00)
Fax: (+995 32) 2 91 15 21 Fax: (+995 32) 2 91 15 21
E-mail: L@tifi.diplo.de
Deut.bot.tbilissi@access.sanet.ge
Website: www.tiflis.diplo.de

Embassy of Great Britain and Northern Ireland
Address: 4 Freedom Square, Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 27 47 47, 2 27 47 75
Fax: (+995 32) 2 27 47 92
E-mail: british.embassy.tbilisi@fco.gov.uk
Website: www.ukingeorgia.fco.gov.uk
www.fco.gov.uk
www.britishembassy.gov.uk

Embassy of Estonia
Address: 4 Likhauri Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 236 51 22
Fax: (+995 32) 236 51 28, 236 51 38
E-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee
Website: www.tbilisi.vm.ee

Embassy of Greece
Address: 40 RazmadzeStr., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 291 49 70-4
Fax: (+995 32) 291 49 80
E-mail: grembgeo@access.sanet.ge

Embassy/Consulate of Hungary
Address: 16 Akhmeta Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 224 48 58
Fax: (+995 32) 238 14 06
E-mail: embassy.georgia@mfa.gov.lv

Embassy of Iran
Address: 80 Tchavtchavadze. Ave.,Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 291 36 56, 291 36 58
Fax: (+995 32) 291 36 28
E-mail: iranemb@geo.net.ge

Embassy of Israel
Address: 151Agmashenebeli Ave., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 255 65 00
Fax: (+995 32) 255 65 33
E-mail: press@tbilisi.mfa.gov.il
Website: Tbilisi.mfa.gov.il

Embassy of Italy
Address: 3a Chitadze Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 299 64 18, 292 14 62
Fax: (+995 32) 299 64 15
E-mail: ambita.tbilisi@access.sanet.ge
Embassy.tbilisi@esteri.it

Embassy of Latvia
Address: 16 AkhmetaStr., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 224 48 58
Fax: (+995 32) 238 14 06
E-mail: consulate.georgia@mfa.gov.lv, embassy.georgia@mfa.gov.lv
Website: www.am.gov.lv/georgia

Embassy of Lithuania
Address: 25 T. Abuladze Str., 0162, Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 291 29 33
Fax: (+995 32) 222 17 93
Email: amb.ge@urm.lt
Website: http.ge.mfa.lt

Embassy of Poland
Address: 19 Zubalashvili Brothers Str., 0108, Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 292 03 98
Fax: (+995 32) 292 03 97
Email: tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Tel.: (+995 32) 293 62 36 (Consulate)
Fax: (+995 32) 293 62 31 (Consulate)
Website: www.msz.gov.pl

Embassy of Romania
Address: 7 Kushitashvili Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 225 00 98, 238 53 10
Fax: (+995 32) 238 52 10
Email: ambasada@caucasus.net
Website: www.mae.ro

Consulate of Russia
Address: 51 Tchavtchavadze Ave., 0162 Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 291 24 06, 291 26 45, 291 26 75
Fax: (+995 32) 291 27 38
Email: russianconsulate@caucasus.net
Website: www.georgia.mis.ru
www.mid.ru

Consulate of Sammarinese
Address: 3a Chitadze Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 299 64 18, 292 14 62, 292 18 54
Fax: (+995 32) 299 64 15
E-mail: Embassy.tbilisi@esteri.it
Website: www.ambtbilisi.esteri.it/Ambasciata_Tbilisi/
www.esteri.sm/on-line/Home.html


Embassy of the Netherlands Consulate
Address: 20 Telavi Str., Tbilisi, GeorgiaAddress: 20 Telavi Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 227 62 00, 227 62 22 Tel.: (+995 32) 277 45 04
Fax: (+995 32) 227 62 32 Fax: (+995 32) 277 45 24
E-mail: tbi-ca@minbuza.nl E-mail: tbi-ca@minbuza.nl
Website: www.dutchembassy.ge

Embassy of Slovenia
Address: 19 Zubalashvili Brothers Str., 0108, Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 292 03 98
Fax: (+995 32) 292 03 97
Email: tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Tel.: (+995 32) 293 62 36 (Consulate)
Fax: (+995 32) 293 62 31 (Consulate)
Website: www.msz.gov.pl

Consulate of Spain
Address: 20 Telavi Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 91 03 32, 2 91 12 63
2 91 14 58, 2 91 16 51 (Consulate)
Fax: (+995 32) 2 91 15 21
E-mail: L@tifi.diplo.de
Deut.bot.tbilisi@access.sanet.ge
Website: www.dutchembassy.ge

Consulate of Sweden
Address: 16 Akhmeteli Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 24 48 58
Fax: (+995 32) 2 38 14 06
Email: embassy.georgia@mfa.gov.lv
Website: www.sweden.gov.se/sb/d/2059

Embassy of Switzerland
Address: 11 Krtsanisi Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 75 30 01/02
Fax: (+995 32) 2 75 30 06
2 25 36 82/83, 2 25 36 84
Email: tbilisi@sdc.net, tif.vertretung@eda.admin.ch
Website: eda.admin.ch/eda/de/home.html

Embassy of Turkey/Consulate
Address: 35 Tchavtchavadze Ave., Tbilisi, Georgia Address: 8 Abashidze Str., Batumi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 25 20 72/73/74/76 Tel.: 8 8822274790
2 25 20 78 (Consulate) Email: tiflisbe@dsl.ge
Fax: (+995 32) 2 22 06 66
Email: tiflisbe@dsl.ge
Website: www.mfa.gov.tr/default.en.mfa

Embassy of Ukraine
Address: 75 Oniashvili Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 31 11 61, 2 31 12 02
Fax: (+995 32) 2 31 11 81
Email: ukrine.pu@caucasus.net
embge@mfa.gov.ua
Website: www.uaembassy.ge
www.mfa.gov.ua/georgia

The USA Embassy
Address: 11 Balanchicadze Str., Digomi District,Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 27 70 00, 2 53 23 34
Fax: (+995 32) 2 53 23 22
Email: consulate-tbilisi@state.gov.ge
Website: www.state.gov
http://georgia.usembassy.gov

Embassy of Vatican
Address: 3a Chitadze Str., Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 99 64 18, 2 92 14 62
Fax: (+995 32) 2 99 64 15
E-mail: embassy.tbilisi@esteri.it
nuntius@vatican.ge
Website: www.vatican.va/roman_curia/secreariat_state/index.htmFOREIGN EMBASSIES IN GEORGIA


Other details available upon request: travelpoint.ge@gmail.com
T 00995 32 2 308 157, M 00 995 599 499
Yours faithfully, Travel Point

.....................
 • VISA INFORMATION FOR FOREIGN CITIZENS
 • A WHOLE CONTINENT IN A SMALL COUNTRY
 • ABOUT US
 • Contact Us
 • Осуществление технической поддержки скрипта